20adda9d08e8480c6dbbfcf30fbcabdb 

 

Nauka języków obcych nie musi być nudna!  Tylko u nas bogata oferta usług edukacyjnych w zakresie nauczania języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Na wszystkich etapach edukacyjnych: rozwijamy zainteresowania lingwistyczne, uzupełniamy braki w wiedzy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, liceum.

Na naukę języków obcych nigdy nie jest za późno, dlatego ofertę kierujemy również do seniorów.

 

Od marca 2015 roku wprowadzamy Mobilną Szkołę Języków Obcych.

Profesjonalna kadra nauczycielska pomaga w opanowaniu realizowanych w szkole treści, zgodnych z podstawą programową na danym etapie edukacyjnym. Nauczyciel przygotuje ucznia do kartkówki, sprawdzianu, uczy systematyczności w nauce oraz rozwija zainteresowanie językiem obcym. Naszym celem jest rozwój kompetencji językowych ucznia w miłej, życzliwej atmosferze.

 Nauczyciele stosują w swojej pracy indywidualizację procesu nauczania oraz metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia.

Gwarantujemy:

  

- kadrę nauczycielską z kwalifikacjami pedagogicznymi,

-  naukę w miłej atmosferze,

- bezpieczeństwo podczas zajęć,

- poprawę wyników nauczania w szkole,

- rozwój samodzielności w myśleniu,

- rozwój pasji, zainteresowań językami obcymi oraz innymi przedmiotami zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem ucznia.